Vanligare än du tror

Det är vanligare än du kanske tror

Hur många som har erektionsproblem (ED) beror naturligtvis på vilken svårighetsgrad av ED man pratar om och vilken åldersgrupp man tittar på. I den stora studien Sex i Sverige fann man att cirka 35 % av alla män mellan 18-74 år hade någon form av erektionsstörning. Dock var det bara 5 % som hade moderat till svår ED.

Ref. Sex i Sverige – Om sexuallivet i Sverige 1996, Folkhälsoinstitutet 1998:kap 11:pp 199

I en nyligen publicerad studie fann man att nästan 50 % av alla män över 40 år som sökte öppenvårdsläkare hade erektionsproblem. Dessutom fann man att andelen män med ED, samt att svårighetsgraden av ED, ökade med åldern.

Ref: Grover SA et al. The prevalence of Erectile Dysfunction in the PrimaryCare Setting . Arch Intern Med 2006 Jan 23;166(2):213-9

Många av de män som söker till öppenvården söker dock inte hjälp i första hand för sin ED utan för andra åkommor. Kanske för att det känns svårt att diskutera den här typen av problem eller för att man tror att erektionsproblemen är något som kommer med åldern och att det inte går att göra något åt detta.

I de flesta fall har erektionsproblemen en bakomliggande medicinsk orsak. Till exempel kan diabetes och högt blodtryck påverka erektionsförmågan. När man inte kan få erektion är det naturligt att man känner sig otillräcklig i förhållandet till sin partner, något som lätt går ut över hela relationen. Då kan det vara bra att veta att det finns effektiv hjälp att få. Första steget är att själv vilja åstadkomma en förändring, att tro på en förbättring och att söka information och hjälp. Det är det steget du tagit nu!