Behandling

Behandling av ED sker ofta i form av trappstegsterapi, d v s man går från mer enkla behandlingsformer, som tablettbehandling, till mer invasiva och komplicerade metoder (injektionsterapi eller protes).

Innan man påbörjar behandling bör man försöka undanröja alla riskfaktorer. Det innebär att:

• rökare uppmanas att sluta
• eventuell hypertoni och/eller för höga blodfetter bör behandlas
• samtidig diabetes bör också behandlas
• överviktiga patienter får hjälp med viktminskning.

Dessutom är motion och bättre kosthållning alltid goda råd för ökad allmänhälsa.

Vill du veta mer om Levitra så klicka här

Sexualrådgivning

Ibland kan en kontakt med en sexualrådgivare eller terapeut vara till hjälp. En del ED-patienter har problem med osäkerhet och känner en rädsla att misslyckas. Dessa känslor kan vara svåra att komma till rätta med, särskilt när det finns bakomliggande problem i relationen. Även om sexualterapi oftast inte är en effektiv behandling av ED kan den ge goda resultat när problemet är knutet till bristande teknik eller orealistiska förväntningar, både hos patient och hos hans partner.

Du gillar kanske