Om erektionsproblem

Om Erektil Dysfunktion (ED)

”Erektionsproblem är vanligare än du kanske tror och orsakerna kan vara både fysiska och psykiska.

Det är viktigt att du tar problemen på allvar för din och din partners skull.”

Vad är ED?

Den korrekta definitionen på Erektil Dysfunktion (ED) är ”en bestående eller återkommande oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för sexuell aktivitet”. Symtomen på ED kan variera. För en del män innebär ED att erektionen inte är så hård längre, för andra är symtomen att det tar längre tid att få erektion och att det är svårt att behålla den tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag. Oavsett vilket, finns det behandlingar som hjälper de allra flesta.

Erektionsproblem delas in i olika svårighetsgrader som mild, moderat och svår utifrån svaren på ett frågeformulär.

Du kan fylla i detta frågeformulär direkt om du klickar på självtest

Närhet och beröring är viktigt i en relation

Sex kräver stimulans både lokalt och via andra sinnen. En erektion börjar i hjärnan, där ett synintryck, en beröring, en doft eller en minnesbild stimulerar särskilda nervbanor, som gör att musklerna i penis blodkärl slappnar av och vidgas vilket gör att blodflödet ökar kraftigt. Penis blir större och hårdnar. Så här fungerar det normalt. För den som drabbats av ED kan svårigheter att få erektion leda till att han drar sig undan sexlivet helt, av rädsla för att misslyckas. Ingen närhet – inget sex, man har helt enkelt hamnat i en ond cirkel.

Ta problemen på allvar – för dig och din partners skull

Erektionsstörningar kan uppträda när som helst under vuxenlivet men risken ökar när man blir äldre. Det är viktigt att ta erektionsproblem seriöst eftersom de kan förstöra ett bra och fungerande samliv. Om din självbild och ditt självförtroende påverkas får du sämre livskvalitet helt i onödan eftersom det finns fungerande behandlingar. Erektionsproblem kan vara ett första tecken på en annan underliggande sjukdom som diabetes eller högt blodtryck. Mer om detta kan du läsa på sidan Vem drabbas