Ett relationsproblem?

Även partnern drabbas av mannens erektionsproblem

I en vetenskaplig undersökning frågade kvinnor som lever tillsammans med män som rapporterade sig ha erektionsproblem (ED) om hur de upplevde sin sexuella livskvalitet. Resultatet visar att mannens erektionsproblem påverkar kvinnans sexlust negativt.

Även den allmänna tillfredsställelsen med sexlivet minskar när mannen får problem med erektionen jämfört med hur det var innan mannen drabbats. Man kan säga att när mannen drabbas av ED drabbas också kvinnan.


I en svensk attitydundersökning har man intervjuat cirka 700 kvinnor i åldrarna 28 – 65 år om deras attityder till ED. Undersökningen visade att 10 % av kvinnorna var beredda att ta ut skilsmässa om mannen inte gjorde något åt sina erektionsbesvär, och nästan en femtedel kunde tänka sig att vara otrogna av samma orsak.

 

Du gillar kanske