Erektionsstörning och diabetes

Erektionsstörning och diabetes

Erektionsstörning (erektil dysfunktion eller förkortat ED) är mycket vanligt förekommande vid diabetes och diabetes utgör den vanligaste bakomliggande orsaken till ED. För att erektion ska uppstå krävs ett kraftigt ökat blodflöde till penis svällkroppar. Blodflödet styrs av nervimpulser som kommer från hjärnan i samband med sexuell stimulering. Impulserna går sedan via ryggmärgen ner till de nervtrådar som slutligen når svällkropparnas blodkärl. Genom aktivitet i dessa nervtrådar kan blodkärlen vidgas och blodflödet öka kraftigt. Detta leder till att svällkropparna ”svullnar” och ökar i volym. Eftersom svällkropparna omges av ett icke elastiskt material leder detta till att penis både blir större och dessutom hård. Erektion har uppstått. Erektion kräver alltså både välfungerande nervledningsförmåga samt friska blodkärl som kan vidgas på ett riktigt sätt. Båda dessa mekanismer påverkas av diabetessjukdomen.

Nervledningsförmågan påverkas av diabetessjukdomen. Med åren drabbas alla diabetiker mer eller mindre av en försämring av de små nervtrådarnas ledningsförmåga. Detta gör att de impulser som ska nå penis blodkärl i samband med sexuell stimulans, får svårt att nå fram.

Det leder i sin tur till att blodkärlen inte vidgar sig normalt. Mindre blod till penis leder till bristande styvhet, d v s försämrad eller utebliven erektion.

Blodkärlens förmåga att vidga sig är också försämrad.

Det betyder att även om nervimpulserna till svällkropparnas blodkärl vore normala, så har de små blodkärlen i svällkropparna inte en normal förmåga att reagera. Denna förmåga påverkas bl.a. av blodsockerläget och blodtrycksnivån.

Andra faktorer som kan påverka erektionsförmågan vid diabetes:

Diabetiker kan ha högt blodtryck som kräver behandling med oftast ett flertal blodtrycksläkemedel. Vissa blodtrycksläkemedel, men inte alla, kan ha en negativ inverkan på erektionsförmågan. Eftersom blodtrycksbehandling är mycket viktigt vid diabetes ska behandlingen inte avslutas även om den inverkar negativt på erektionsförmågan. I möjligaste mån ska naturligtvis blodtrycksläkemedel som inte påverkar erektionen användas, men detta är inte alltid möjligt.

Vad kan Du som diabetiker med ED göra?

Du kan diskutera problemet med din läkare eller diabetessköterska. Och Du kan be att få behandling om erektionsstörningen utgör ett problem för Dig och Din partner.

Vad finns det för behandling?

I dag finns det två behandlingsformer som är effektiva vid ED i samband med diabetes. Tabletter som leder till att nervsignalerna från hjärnan till svällkropparnas blodkärl förstärks. Dessa läkemedel, som ska tas strax före sexuell aktivitet (1/2- 2 timmar beroende på preparat och person) är oftast mycket effektiva och hjälper den största delen av diabetikerna med ED-problem. Dessa läkemedel är dessutom säkra och har få biverkningar.

Om inte tablettbehandling fungerar?

Tablettbehandling hjälper dock inte alla. Då används i stället s.k. injektionsbehandling. Det innebär att ett läkemedel (prostaglandin) injiceras med en mycket tunn nål direkt i en av svällkropparna. Läkemedlet har en direkt påverkan på blodkärlen. Detta innebär att det verkar oberoende av nervimpulserna och är orsaken till att det verkar även vid svåra nervskador. De allra flesta diabetiker med ED kan i dag bli hjälpta. Eftersom erektionsproblem ofta har stora negativa effekter på såväl diabetikerns som partnerns liv är det viktigt att inte vänta med att söka hjälp.

Du gillar kanske