Våga prata

Läkare i öppenvården ser i snitt en patient per vecka som söker aktivt för erektionsproblem. Men det är bara toppen på ett isberg: man räknar med att tre fjärdedelar av män med erektionsproblem vill ha hjälp men inte vågar fråga. Vad kan det bero på? Trots ett öppnare samtalsklimat har många män svårt att både acceptera och prata om problemet. De upplever att de förlorat sin manlighet och kan känna sig näst intill värdelösa. Problem med erektionen påverkar både kropp och själ.

Det är därför viktigt att bemöta en patient som söker för eller vill diskutera erektil dysfunktion (ED) med både intresse och empati. En patient som bemöts med förståelse stärks och på så sätt kan man öppna upp en dialog. Som läkare kan du identifiera riskfaktorer som rökvanor, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Du kan också ställa specifika frågor om ED eller be de patienter du tror befinner sig i en riskgrupp att fylla i ett frågeformulär i väntrummet som kan indikera nedsatt erektionsförmåga. Block med frågeformulär kan du beställa kostnadsfritt på sidan Beställ.

Förslag på frågor som kan inleda en diskussion med patienten

  • Många män har någon gång upplevt problem med erektionen. Är det något du skulle vilja diskutera med mig?
  • Fungerar samlivet tillfredställande för dig?
  • Har du upplevt problem med erektionen någon gång?
  • Jag träffar ofta män med erektionsproblem, och jag besvarar gärna frågor som du har!
  • Det finns idag enkla och effektiva hjälpmedel. Är det något som du vill prova?