Myter

Myt
Det sitter i skallen.

Fakta
Detta är en vanlig föreställning som endast stämmer till viss del. Ja, den sexuella lusten och förmågan kan påverkas av hur vi mår psykiskt. Men det är långt mer ovanligt att detta är huvudorsaken. I 80 % av fallen beror erektionsproblemen på fysiska orsaker t ex. sjukdomar så som diabetes, högt blodtryck, biverkningar av medicin eller som en konsekvens av genomgången operation t ex. prostataoperation. Ålder och den livsstil man har kan också påverka erektionsförmågan t ex. hög alkoholkonsumtion och rökning.

Myt
Det här måste man räkna med när man blir äldre.
Fakta          
Även om risken för att få erektionsstörningar ökar med åldern så betyder det inte automatiskt att man får problem när man blir äldre.

Myt
Det finns ingen hjälp, det här får man leva med.
Fakta          
Det finns idag ett flertal behandlingar som framgångsrikt löser problemen. Läs mer om behandlingsalternativ på sidan Behandling.

Myt
Det kommer att lösa sig av sig själv.
Fakta
Att ignorera problemet gör inte det hela bättre utan kan till och med förvärra situationen. Många sätter press på sig själva vilket kan bidra till en prestationsångest som helt blockerar den normala funktionen. Det här kan leda till att den verkliga orsaken till erektionsproblemet förblir okänt.
Myt
Min kvot är fylld
Fakta
Det finns ingen vetenskaplig forskning som visar att vi under en livstid har begränsad tid som sexuellt aktiva. Att problemen uppstår är antingen tecken på att något annat är fel, t ex åldersdiabetes eller högt blodtryck eller en konsekvens av en redan känd sjukdom, operation eller medicin.

Myt
Det är ett nederlag att söka hjälp mot erektionsproblem.
Fakta
Tvärtom! En relation utan beröring och sexuell kontakt mister lätt sin intimitet och därmed också det som binder de två personerna samman. Relationer där mannen lider av erektionsproblem tar stor skada och kan, om inget görs, i värsta fall leda till bristande självkänsla, depression och separation. Att söka hjälp mot problemen för att motverka detta är viktigt och leder i många fall till förhöjd livskvalitet.
Myt
Jag har tappat lusten.
Fakta
Upplevelsen av att den sexuella lusten försvinner när erektionsförmågan försämras är inte ovanlig. Detta är dock snarare en konsekvens av erektionsproblemen än den bakomliggande orsaken. När erektionsförmågan försämras undviker många instinktivt situationer som kan leda till sex eftersom dessa situationer känns pressande.