Symtom

Man brukar dela in svårighetsgraden av erektionsproblemen i fyra nivåer:

Ingen ED: förmågan att få och behålla erektion är opåverkad.

Mild ED: förmågan att få och behålla erektion är svagt nedsatt. Män med mild ED beskriver vanligen sin sexuella funktion som att den bara är tillfredsställande ibland.

Måttlig ED: förmågan att få och behålla erektion är måttligt nedsatt. Män med måttlig ED kan beskriva den som att de ofta inte uppnår sexuell tillfredsställelse. De flesta män med erektil dysfunktion har måttlig ED.

Svår ED: förmågan att få och behålla erektion är allvarligt nedsatt. Män med svår ED uppnår aldrig eller mycket sällan sexuell tillfredsställelse.

Det är viktigt att förstå att även mild ED kan framkalla känslor av oro och rädsla. Ett frågeformulär som hjälper dig att bestämma svårighetsgraden på ED hos patienten finns att beställa på sidan Beställ.