Behandling

Behandlingsalternativ

  • Tablettbehandling
  • Injektionsbehandling
  • Övriga behandlingar
  • Sexualrådgivning

Olika behandlingsformer

Tablettbehandling

PDE5-hämmare
PDE5-hämmare är receptbelagda läkemedel i tablettform. De verkar enbart vid sexuell stimulering och underlättar för blodkärlen i penis att vidgas. Det ökade blodflödet leder på så sätt till en erektion. Du tar en tablett före planerad sexuell aktivitet. Hur lång tid före beror på vilken PDE5-hämmare du behandlas med. Även om miljontals män världen över har använt den här typen av läkemedel utan problem passar behandlingen inte alla. Tar du läkemedel som innehåller nitrater (som nitroglycerin mot bröstsmärtor) ska du inte använda PDE5-hämmare. Dessa läkemedel är receptbelagda.

Apomorfin
Apomorfin är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som verkar mot erektionsproblem genom att påverka den del av hjärnan som kontrollerar sexualdriften. Även här krävs sexuell stimulering för att läkemedlet ska fungera. Detta läkemedel är receptbelagt.

Injektionsbehandling

Ett alternativ till tablettbehandling är injektioner av prostaglandin, ett ämne med kraftigt kärlvidgande egenskaper. Det ges med en mycket tunn injektionsnål i penis vid roten, där känseln är låg. Du får själv injicera läkemedlet, men första gången bör det ske under överinseende av läkare eller sköterska. Erektion uppstår omedelbart, oberoende av sexuell stimulering. Detta läkemedel är receptbelagt.
Övriga behandlingar

Uretral behandling
Förutom injektion finns ytterligare ett sätt att ta prostaglandin, nämligen med hjälp av ett stift som förs via en applikator in i urinröret. Läkemedlet frisätts och efter det masserar man penis lätt för att sprida läkemedlet längs urinrörets väggar. Det ger en ökning av blodflödet i svällkropparna vilket leder till erektion. Detta läkemedel är receptbelagt.

Hormonersättning
I vissa fall beror erektionsproblemen på alltför låga testosteronnivåer. Behandling med testosteronpreparat ger här vanligen återställd erektil förmåga. Dessa läkemedel är receptbelagda.

Vakuumpump
Vakuumpumpen fungerar genom att skapa ett undertryck kring penis, som tack vare detta fylls av blod. Den erektion man uppnår bibehålls med hjälp av en pubisring, som sätts kring roten av penis och som på så sätt håller kvar blodet i penis.

Kirurgisk behandling
Idag finns olika sorters proteser som kan ersätta den normala erektionsförmågan. Detta är dock oftast ett sista handsalternativ som inte kommer på tal förrän alla andra behandlingsalternativ misslyckats.

Sexualrådgivning

Om en fysiologisk orsak till erektionsproblemen uteslutits kan det ibland hjälpa att få prata med en sexualrådgivare eller terapeut. Erektionsproblem skapar ofta problem som osäkerhet och rädsla för att misslyckas. Dessa kan vara svåra att komma till rätta med utan professionell hjälp. Tillsammans med en psykiater, psykolog eller rådgivare kan du och din partner samtala om problem, sexuella och andra, som kan påverka din förmåga att få eller behålla erektion.

Tänk på att frågor som rör samlivet ofta är svåra eftersom också partnerns känslor och behov är involverade. Därför är det viktigt med en öppen dialog med din partner när det gäller behandlingen av erektionsproblem.

Regelbunden motion och bra kosthållning är alltid goda råd för ökad allmänhälsa. De bidrar också till att den totala behandlingen blir så lyckad som möjligt.

Du gillar kanske