Fakta om ED

Män som drabbas av erektil dysfunktion (ED), hamnar ofta i en ond cirkel med oro, misslyckande och dålig självkänsla. Det blir en nedåtgående spiral som på sikt negativt kan påverka relationen mellan två människor.

Man vet idag att ED till största delen orsakas av bakomliggande sjukdomar vilket har skapat helt nya möjligheter för framgångsrik behandling. Idag betraktas hjärt- och kärlsjukdomar jämte diabetes som de vanligaste orsakerna till erektionsproblem och ED kan ibland ses som det första symtomet på dessa sjukdomar. Nya och effektiva läkemedel ger fler möjligheter för patienter med ED och deras partner att kunna komma tillbaka till ett fungerande sexliv.

Du gillar kanske