Vanliga frågor

Kom ihåg att din läkare är din bästa informationskälla när det gäller din hälsa. Hör med honom eller henne om du har frågor om din hälsa, dina symptom eller din medicin.

Allmänna frågor om erektionsproblem 

Vad är ED?

Erektil dysfunktion (ED), ibland kallat impotens, definieras som ”återkommande eller bestående oförmåga att få och/eller att behålla en erektion tillräckligt för att kunna genomföra samlag”. Många män har tillfälliga erektionsproblem, men det betyder inte att de har erektil dysfunktion. För att problemet ska klassas som erektil dysfunktion måste dessa vara återkommande.

Hur vanligt är ED?

Idag har mer än 150 miljoner män världen över någon grad av erektil dysfunktion. I Sverige rör det sig om cirka en halv miljon män.
Är Impotens och ED samma sak?

Dessa två termer ansågs förr betyda samma sak, men den mer exakta termen är erektil dysfunktion (ED). Impotens kan vara av mer tillfällig natur, men det är inte ED.
Hur vet jag att jag har ED? 

För att ställa rätt diagnos behöver din läkare veta din sjukdomshistoria och göra en medicinsk undersökning. Det är för att vara säker på att det är ED du har och inte någon annan sjukdom
Frågor om orsaker till erektionsproblem

Är ED en normal del av åldrandet?

Många män märker att det tar längre tid att få erektion när de blir äldre, att deras erektioner kanske inte är så hårda som de brukade vara, eller att det tar längre tid att få utlösning. Dessa tecken kan vara en del av normala åldersförändringar men de kan vara svåra att särskilja från erektionsstörning som orsakas av bakomliggande sjukdom och som är vanligare med ökad ålder.
Kan ED botas?

I de flesta fall kan ED inte botas, men många kan få en effektiv behandling. Idag finns det flera olika behandlingsalternativ att välja mellan.
Vad orsakar ED?

Några av de fysiska orsaker som förknippas med ED är hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes. Dessa sjukdomar skadar blodkärlen vilket har en negativ inverkan på blodflödet. I förlängningen innebär detta också en negativ inverkan på erektionsförmågan, eftersom blodflödet är en viktig faktor för att få erektion.
Kan mediciner orsaka ED?

Ja, tyvärr gäller det för en del av de mediciner som används för att behandla t ex högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, allergier, depression och andra psykiska problem. Därför är det viktigt att tala om för din läkare vilka mediciner – även receptfria – som du behandlas med.
Finns det andra riskfaktorer?

En del faktorer som rör din livsstil kan påverka erektionen, som t ex rökning, hög alkoholkonsumtion och övervikt. För din totala hälsa är det bra att försöka upprätthålla en så hälsosam livsstil som möjligt. Det kan du göra genom att påverka dessa faktorer i positiv riktning, t ex genom att sluta röka.
Vad kan jag göra för att förebygga ED?

Eftersom ED förknippas med dels en rad vanliga sjukdomar (som diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol), dels med livsstilsfaktorer (t ex rökning, övervikt och alkohol) kan du själv minska risken genom att sköta din hälsa.
Frågor om att behandla ED

Vad finns det för behandlingar?

Tabletter (PDE5-hämmare, apomorfin, hormonsubstitution)
Injektioner
Vakuumpumpar
Kirurgiska implantat
Sexualrådgivning
Hur bra fungerar behandlingarna?

Alla behandlingar för ED fungerar olika på olika människor. Du och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig bäst. För att få bästa resultat är det också viktigt att du följer din läkares ordinationer noggrant.
Hur vet jag vilken behandling som passar mig bäst?

Prata igenom de olika behandlingsalternativen med din läkare och bestäm tillsammans vad som är bäst för dig. Tala med din partner, att få stöd hemma är viktigt. Ge din nya behandling en chans. Om det är länge sedan du hade en sexuell relation kan det hända att du måste försöka några gånger innan behandlingen fungerar fullt ut. Skulle den behandling du valt inte fungera så bra som du tänkt dig kan andra alternativ vara bättre just för dig, så ge inte upp.