Vad är erektionsproblem?

Den korrekta definitionen på Erektil Dysfunktion (ED) är ”en bestående eller återkommande oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för sexuell aktivitet”. Symtomen på ED kan variera. För en del män innebär ED att erektionen inte är så hård längre, för andra är symtomen att det tar längre tid att få erektion och att det är svårt att behålla den tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag.

Man räknar med att cirka hälften av alla män över 40 år som söker öppenvårdsläkare har någon form av erektionsproblem.
Ref: Grover SA et al. The prevalence of Erectile Dysfunction in the Primary Care Setting . Arch Intern Med 166;213-219,2006

Det finns många myter och felaktigheter om ”impotens”, men idag vet vi att det hos cirka 80 – 90 % av patienter med erektil dysfunktion (ED), finns bakomliggande medicinska orsaker. Till exempel är det vanligt med ED hos män som har diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller högt blodtryck. Att behandla den bakomliggande sjukdomen kan minska eller helt bota ED.

Oavsett orsak är det vanligt att en man som drabbats av ED drar sig undan sexlivet helt av rädsla för att misslyckas. Genom att vara lyhörd och uppmärksam kan du hjälpa din partner att sätta ord på de malande tankarna, att dela hans oro och hjälpa honom att hitta en lösning på problemet. Att öppna för ett samtal och våga söka hjälp är därför ett stort steg. Du kan göra mycket för att hjälpa din partner.

En attitydundersökning bland svenska män och kvinnor mellan 18 och 65 år visar att 10 % av kvinnorna är beredda att ta ut skilsmässa om inte mannen tar erektionsproblemen på allvar. 
Ref: Attityder till ED, Rapport från United Minds, oktober 2004

Numera räknas erektionsproblem som ett medicinskt tillstånd som kan ha flera orsaker, antingen medicinska, psykologiska eller livsstilsrelaterade. Problemen kan förvärras med tiden och om sex blir ett problem kan din partner tappa självförtroendet, vilket ytterligare kan förvärra problemet. Den senaste tiden har det dock kommit enkel och verkningsfull behandling så att du och din partner kan få hjälp.

En ond cirkel

När en man börjar få problem med erektionen försöker han först att inte oroa sig. När det händer om och om igen börjar tankarna mala och han undrar vad som är fel. Han frågar sig om han håller på att förlora lusten och undrar om partnern märker något. Skuldkänslor och en känsla av att inte längre vara ”en riktig man” är vanliga. Till slut kan han bli rädd för att ha sex och den onda cirkeln är ett faktum: misslyckande leder till oro som leder till ytterligare misslyckanden. Allteftersom svårigheterna fortsätter tar relationen skada. Att ni då kan prata med varandra kan hjälpa honom att återhämta sig från det problem som ED kan innebära. Om ni behöver hjälp att samtala kan en rådgivare eller sexterapeut vara till nytta.