Patienten och ED

Att prata om erektionsproblem kan fortfarande upplevas som besvärande och pinsamt för många. Ofta är första steget för mannen att erkänna för sig själv att han har problem och sedan ta diskussionen med sin partner. Därefter kan de tillsammans ta steget för att söka hjälp hos sjukvården.

Bayer lanserar ett nytt spännande utbildningsmaterial för att underlätta diskussionen med patienten. Initiativet är internationellt och kallas Strike Up A Conversation med akronymen SUAC.

Detta material består av två rapporter.  Den ena sammanfattar läget när det gäller studier av hur pass svårt det är att ta diskussionen kring ED och vilka barriärer som finns mot en diskussion. Den andra rapporten sammanfattar vilka lösningar som finns på problemet. Till detta finns det dessutom presentationsbilder.

I materialet finns även tre broschyrer som riktar sig till mannen, kvinnan och läkaren som kan underlätta för dem att samtala om ED. Allt finns sammanställt i en pärm med presentationsbilderna på både CD och USB minne. Vi kommer gärna till er och tar en diskussion kring materialet och hur vi tillsammans kan gå vidare för att hjälpa män och deras partners att hitta en lösning på ED som passar dem båda.