Rökning och ED

Rökning och erektionssvårigheter

Rökning har visat sig vara den allra värsta riskfaktorn för sjukdom av olika slag. Detta är dock kunskap som kommit fram under de senaste 20-30 åren. På 50- och 60-talet, ja till och med under 1970-talet, betraktades rökning mest som en oförarglig hobby där riskerna inte på något sätt var i fokus. Numera vet vi att det inte finns någon enskild riskfaktor, över huvudtaget, i nivå med rökning. Arbetsmiljörisker, riskerna med att färdas i trafiken eller att flyga utgör endast bråkdelar av riskerna med rökning. Om man jämför med hur lätt det är att uppmärksamma andra risker i samhället, har det visat sig mycket svårt att få människor att uppfatta riskerna med rökning i sina rätta proportioner.

Riskerna med rökning är flera. Mest uppenbara är de risker som av naturliga skäl drabbar luftvägarna. Här är den s.k. Kroniskt obstruktiva lungsjukdomen (KOL) den största risken. KOL leder till successiv försämring av lungfunktionen, något som hos många patienter leder till kronisk syrgasbehandling. En annan mycket allvarlig komplikation till rökning är lungcancer. Lungcancer är en av de cancerformer med den absolut sämsta prognosen. De flesta patienter överlever endast en kortare period efter det att diagnosen ställts. Även för sjukdomar i hjärta och blodkärl utgör rökning en av de viktigaste riskfaktorerna. Till exempel är det mycket ovanligt att för övrigt friska 50-åriga män får hjärtinfarkt om de är ”icke-rökare”.
Hur påverkar då rökning erektionsförmågan?

Rökning leder till påverkan på kroppens blodkärl och deras funktion. En kraftig ökning av blodflödet till penis är avgörande för en god erektionsförmåga och detta kräver mer eller mindre friska blodkärl. Rökning påverkar blodflödet i både stora och små blodkärl.

  1. Nikotinet i tobaksröken har direkt inverkan på de mindre blodkärlen och leder till att de små blodkärlen i penis ”drar sig samman”. På så sätt har penis svårare att fyllas med blod.
  2. De små blodkärlen, de som är av millimeterstorlek, påverkas även indirekt. Detta sker genom att rökningen skadar den tunna hinna (sk. Endotel) som tapetserar insidan av alla blodkärl. Denna hinna bildar ämnen som hjälper till att öka blodflödet i penisvävnaden i samband med sexuell stimulering. Denna skada på endotelhinnan gör att blodet får svårare att nå penis och gör det svårare att få erektion.
  3. Dessutom påverkas de större blodkärlen i kroppen och då också de som går till underkroppen. Dessa kärl grenar sig nere i bäckenet ut till peniskärlen. Påverkan här sker fr.a. genom den ökande risk för åderförkalkning som rökningen leder till. Åderförkalkningen leder i sin tur till ett sämre blodflöde.

För en god erektionsförmåga krävs både bra blodflöde i de stora blodkärlen, (som då måste vara fria från åderförkalkning) och i de mindre kärlen som måste ha en fungerande ”insida” och vara fria från akut nikotinpåverkan.
Samtliga dessa viktiga faktorer försämras genom rökning.