Du som partner

Till dig som partner

  • Det var länge sedan vi hade sex.
  • Han drar sig undan och försöker undvika beröring av rädsla för att inleda sex.
  • Han försöker komma med ursäkter för att slippa sex.
  • Jag tror inte att han tycker jag är lika attraktiv längre.
  • Jag tror att han har någon annan.

Har du den här typen av funderingar och samtidigt upplever att det inte fungerar så bra när ni har sex kan det vara ett tecken på att din man har problem med erektionen. Ett fungerande sexliv är viktigt för relationen med sin käraste och närheten till den man älskar. Om en av er får problem är det bägges problem. Att man kan dela sin oro och ventilera funderingar med partnern kan göra det lättare att söka hjälp och få rätt behandling.

Om man inte kan ta diskussionen och finna en lösning riskerar man sitt förhållande och den närhet man byggt upp, kanske under ett helt liv tillsammans.

Du gillar kanske