Vad kan jag förvänta mig

Det har alltid genom historiens gång funnits berättelser om olika medels och åtgärders verkan på mannens erektionsförmåga. Det är dock först under de senaste decennierna det kommit medel med bevisad effekt.

Med de läkemedel som finns på marknaden idag kan de allra flesta få hjälp med sina erektionsproblem.

Man räkar med att cirka 80 – 90 % kan få hjälp via medicinsk behandling och ytterligare hjälp kan fås genom kirurgi.