Du är viktig

Du är viktig för din partner

I en parrelation måste man förstå varandra för att samlivet ska bli bra. Det finns fysiska faktorer som måste fungera för att en man ska få och behålla erektion. Du kan läsa mer om orsaker till erektionsproblem här.

Det är viktigt att komma ihåg att sex kräver stimulans både lokalt och via andra sinnen. Detta stärker den sexuella funktionen. En erektion börjar i hjärnan där synintryck, en beröring, en doft eller en minnesbild stimulerar särskilda nervbanor som gör att musklerna i penis slappnar av. Blodkärlen i penis vidgas och blodflödet ökar kraftigt. Den blir större och hårdnar. Så fungerar det normalt, men för den som drabbats av ED kan svårigheter att få erektion leda till att han drar sig undan sexlivet helt av rädsla för att misslyckas.

Att kunna prata öppet om problemet och om de känslor som finns mellan er är en bra start. Det är också värdefullt för honom att känna ditt stöd för att uppsöka läkare så att han kan få behandling. Kärlekslivet har ni ju tillsammans.

I en studie fann man att de män som behandlas ofta fattat beslutet tillsammans med sin partner.
Ref Attityder till ED, Rapport från Bates Healthworld nov 2002

Det är viktigt att komma ihåg att erektionsproblem är ett tillstånd som ofta går att avhjälpa med tabletter eller annan behandling. Erektionsproblemet kan också vara ett tecken på en annan underliggande sjukdom som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

I dag finns det flera olika behandlingsmöjligheter för din man och ni kan diskutera er fram till den behandling som passar er bäst. Att tänka på generellt är att behandlingen ger en erektion som:

  • Är hård nog för att ha sex.
  • Varar tillräckligt länge för att ge sexuell tillfredsställelse.
  • Fungerar varje gång.

Det finns behandlingar som ges på olika sätt, som tabletter, injektioner eller implantat och det är viktigt att ni diskuterar och går igenom de olika alternativen som finns med läkaren.

Du gillar kanske