Attityder till ED

Bakgrund

Sedan de nya potensmedlen med tabletter lanserades 1998 har vi som sjukvårdspersonal och rådgivare om Erektil Dysfunktion ställts inför nya frågeställningar, men också betydligt bättre behandlingsmöjligheter än tidigare. Hösten 2004 gjorde läkemedelsbolaget Bayer HealthCare en analys av hur män och deras partner upplever ED-problematiken.

Upplägg av studien

Undersökningen gjordes bland 1 400 män och kvinnor i åldern 28-65 år. 700 män och 700 kvinnor tillfrågades via en webbaserad undersökning.

Erfarenheter av erektionsproblem

I undersökningen hade 16% av männen under 40 år erfarenhet av ED. Hos män över 40 år var siffran 26%. Av kvinnorna hade 22% erfarenheter av män med ED och 45% av kvinnorna med män över 40 år. Att kvinnorna haft mer erfarenhet beror troligtvis på att de under sin livstid har fler olika partners och kanske i större utsträckning än män är mindre känsliga för att svara på dessa frågor.

Hur genant är ED?

I undersökningen visade det sig att män tycker det är genant att ta upp sin ED-problematik. 40% av männen tycker det skulle vara pinsamt att ta upp problemet med sin partner, 33% med sin doktor och 80% med någon manlig vän. Det är dock bara 1/3 av kvinnorna som skulle ha svårt att ta upp problemet. Däremot visade det sig att 17% av kvinnorna skulle kunna tänka sig att vara otrogna om mannen inte sökte hjälp för sina problem och 13% av kvinnorna skulle kunna tänka sig att skiljas av denna anledning.

Vilka konsekvenser kan ED få?

När män drabbas av erektionsstörningar är det stor risk att han drar sig undan sex. Från början tror 89% av kvinnorna att det kan bero på trötthet och stress men hela 60% tror att han inte uppfattar henne som attraktiv längre, att hon inte duger eller att han slutat älska henne. 38% av kvinnorna tror att han träffat en annan. Bara 1/3 av kvinnorna tror att hans avvisande till sex handlar om ED.

Vilka egenskaper är viktiga hos ett medel mot ED

Av denna undersökning framkom det att hela 90% av männen tycker att de viktigaste egenskaperna med ett ED hjälpmedel var att det inte ger bieffekter och att det ej krävs någon större planering samt att det är enkelt att använda. Tabletter var det mest tilltalande hjälpmedlet. För oss rådgivare är en attitydundersökning som ovanstående viktig att ta till sig för att förstå hur man på ett optimalt sätt kan rådgöra med patienten. Eftersom 1/3 av männen inte vågade fråga sin rådgivare borde vi vara mer öppna för att ta upp frågan om sexualitet och ev. erektionsförmågan på samma sätt som vi frågar om ex. kost och motion.

Ännu viktigare är detta om patienten har en sjukdom som tex diabetes eller ett läkemedel som kan påverka sexualiteten eller erektionsförmågan som tex behandling med antidepressiva läkemedel eller betablockare.
Om man ska behandla mannen med ett potensmedel kan man också föreslå att partnern är med i diskussionen, för att minska myter och attityder kring dessa medel. Finns ingen partner är det bra att tala om för patienten att de flesta kvinnor vill att man är ärlig och berättar att man använder dessa medel för att minska risken för att kvinnorna skall tro att det är något ”fel” på dem eller att han inte tycker om henne.

Du gillar kanske